Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin, Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (Vodatech) sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenmek suretiyle erişilemez duruma gelmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 25.07.2023 tarihinde meydana geldiği ve 31.07.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin; kimlik, iletişim, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz belirlenemediği,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun kvkk@derimod.com.tr adresinden ve 0850 288 42 88 numaralı hattan bilgi sağlayabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.08.2023 tarih ve 2023/1383 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.