Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (Vodatech) sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenmek suretiyle erişilemez duruma gelmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 03.08.2023 tarihinde meydana geldiği ve 03.08.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 1.236 olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin; kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numarası), müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun info@otoplan.com.tr adresinden ve www.otoplan.com.tr internet sitesinden bilgi sağlayabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.08.2023 tarih ve 2023/1385 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.