Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Johnson Controls Klima ve Servis Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Johnson Controls Klima ve Servis Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Johnson Controls Klima ve Servis Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun 24.09.2023 tarihinde fidye yazılımı saldırısına maruz kalması sonucunda ihlalin gerçekleştiği,
  • Kişisel verileri içeriyor olabilecek bazı bilgi teknolojileri varlıklarının da bu saldırıdan etkilendiği ve kullanılamamakta olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin bu aşamada bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının ve gruplarının henüz bilinmediği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 2023/1777 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.