Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayımlanan Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayımlanan Karar Özetleri

“Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapılabilmesi için kredi/banka kartı bilgilerinin kaydedilmesinin zorunlu tutulması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/04/2023 Tarihli ve 2023/567 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde bulunan üyeliğinin seviyesinin artırılması için gereğinden fazla kişisel veri talep edilmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/04/2023 Tarihli ve 2023/570 Sayılı Karar Özeti

“Bir üniversite bünyesinde çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 2023/646 Sayılı Karar Özeti

“Özel Bir Tıp Merkezi Tarafından İlgili Kişinin e-Nabız Sistemindeki Verilerine Hukuka Aykırı Erişilmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/05/2023 tarihli ve 2023/695 sayılı Karar Özeti

Evli çifte ait sağlık verilerini içeren özel nitelikli kişisel verilerin gazetede yayımlanmak suretiyle işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/05/2023 Tarihli ve 2023/767 Sayılı Karar Özeti

“Bir kargo şirketi çalışanı tarafından kargo teslimi akabinde ilgili kişinin telefonuna kısa mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/05/2023 Tarihli ve 2023/845 Sayılı Karar Özeti

“Bir hava yolu şirketinin özel yolcu programı hizmetinin açık rıza şartına bağlanması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/05/2023 Tarih ve 2023/890 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, Kooperatif ortaklığından ayrılmasına rağmen hukuka aykırı olarak işlenmeye devam edilmesini konu şikâyet hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/05/2023 Tarihli ve 2023/892 Sayılı Karar Özeti

“Otopark işletmecisi veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesi ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/924 Sayılı Karar Özeti

“Bir üniversite tarafından ilgili kişilerin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin yer aldığı belgenin e-posta ekinde üçüncü kişilerle paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/928 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin Bankaya iletişim numarası olarak bildirmediği telefon numarasının kredi işlemleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılması suretiyle işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/932 Sayılı Karar Özeti

“Bir üniversite tarafından, öğrencisi olan ilgili kişinin elektronik posta adresine günlük elektronik postalar gönderilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/938 Sayılı Karar Özeti

“Veri sorumlusunun internet sitesinde aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun olarak yerine getirmemesi ve sunduğu hizmeti açık rıza şartına bağlaması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/06/2023 Tarihli ve 2023/1041 Sayılı Karar Özeti

“Veri sorumlusu Banka’nın, müşteri temsilcisi ile ilgili kişi arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin ses kaydı dökümünün ilgili kişiye sağlanması yönündeki talebi yerine getirmemesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/06/2023 Tarih ve 2023/1050 Sayılı Karar Özeti

“İlgili Kişinin Rapor ve İlaç Kayıtlarının Eczane Tarafından Eski Eşi ile Paylaşılması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/07/2023 Tarih ve 2023/1130 Sayılı Karar Özeti

“Bir Araç kiralama şirketi tarafından ilgili kişiden Findeks raporu talep edilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/07/2023 tarihli ve 2023/1234 sayılı Karar Özeti

“Bir havayolu şirketi tarafından ilgili kişiye ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1309 Sayılı Karar Özeti

“Banka mobil uygulamasında dijital parola belirlerken yüz verisinin işlenmesi suretiyle kişisel verilerin işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1310 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin e-posta verilerinin, önceden ortağı olduğu veri sorumlusu Şirket tarafından işlenmeye devam edilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1321 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, konakladığı otel çalışanı tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1327 Sayılı Karar Özeti

“Bir işveren tarafından işe iade davasına, ilgili kişinin mescitte ibadet etme görüntülerinin ibraz edilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/08/2023 Tarihli ve 2023/1356 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel verilerin avukat tarafından mahkemeye aktarılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 2023/1414 Sayılı Karar Özeti

“Yemek kartı hizmeti sunan veri sorumlusuna ait mobil uygulamada T.C. kimlik numarasının işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/08/2023 tarihli ve 2023/1430 Sayılı Karar Özeti

“Bir eğitim kurumu tarafından kamera vasıtasıyla görüntü ve ses kaydı alınması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 2023/1461 Sayılı Karar Özeti

“Veri sorumlusuna ait internet sitesinde yapılan kullanıcı girişinde üçüncü kişiye ait kişisel verilerin görüntülenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 2023/1465 Sayılı Karar Özeti

“İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Bir Banka Tarafından Kredi Kayıt Bürosu AŞ’ye Aktarılması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/08/2023 Tarihli ve 2023/1509 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin açık rızası alınmadan ses kaydının alınması, paylaşılması ve mahkeme dosyasına sunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/09/2023 Tarihli ve 2023/1548 Sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin ortaklıktaki paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye yaptığı başvuru üzerine ad-soyadı ve pay bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde yayımlanması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/09/2023 Tarihli ve 2023/1563 Sayılı Karar Özeti

“İlgili Kişinin Hasta Dosyasında Yer Alan Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Mahkemeye Aktarılması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/09/2023 Tarihli ve 2023/1578 Sayılı Karar Özeti

“Geniş katılımlı çevrim içi bir oyunun Türkiye’deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1645 Sayılı Karar Özeti

“Veri sorumlusuna ait mağazada ilgili kişilere reklam amaçlı SMS gönderilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1653 Sayılı Kararı

 

Tüm Karar Özetleri