Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması

Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması

Teknolojide yaşanan gelişmelerin hız kazanması sonucunda günümüzde kişisel verilerin işlendiği faaliyet alanları ciddi biçimde artış göstermiş olup söz konusu alanlarda kişisel verilerin korunmasına olan ihtiyacın her geçen gün önem kazanması, yeni bakış açılarının ortaya koyulması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Kurumumuz tarafından, kişisel verilerin korunması hukukunun akademik açıdan ele alınmasına katkı sunmayı amaçlayan Kurumumuz uzmanlık tezlerinden yararlanılarak oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması” isimli kitap yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çalışmaların yer aldığı kitapta:

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Amaç Odaklı Bakış: Ölçülülük İlkesi
 • Yapılandırılmamış Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
 • Karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları: Yurt Dışına Veri Aktarımı Yöntemi Olarak Standart Sözleşme Hükümleri ve Taahhütname
 • İlgili Kişilerin Kişisel Verilerine Erişim Hakları
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Risk Temelli Yaklaşım
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve 6698 sayılı Kanundaki Kabahatlerin Suçlar Karşısındaki Konumu
 • Kabahatler Kanunu Kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki İdari Yaptırımlar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından “Non Bis In Idem” İlkesinin Değerlendirilmesi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Verme Yetkisi
 • Ulusal Hukukta Kişisel Verilerin Korunması Hakkına İlişkin İstisnai Haller
 • İstatistiksel Amaçlar Doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Kolluğun Önleyici Faaliyetler Kapsamında Kişisel Veri İşlemesi
 • Bir Hak Çatışması Alanı Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Basın Özgürlüğü
 • Bir Sorumluluk Şekli Olarak Ortak Veri Sorumluluğu
 • Mahremiyet Korumalı Veri Paylaşımı ve Açık Veri
 • Yapay Zekâ Sistemlerinde Veri Koruma Yaklaşımları
 • Nesnelerin İnterneti (IOT) Uygulamalarında Kişisel Veri Güvenliği ve Mahremiyet
 • Bulut Bilişim Ortamlarında Kişisel Veri Güvenliği Tedbirleri
 • Veri Koruma Hukuku Açısından Blok Zincir Teknolojisine Bakış
 • Kişisel Verilerin Korunması Açısından Dijital Parmak İzi
 • Elektronik Sözleşmeler Kapsamında Kişisel Veri İşleme Faaliyeti ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 • Çerezler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uygulanması
 • Hedefli Reklamcılık Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • İş Yönetimi ve Planlaması Çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Veri Koruma Hukukuna Uyumu Sürecinde Davranış Kuralları Mekanizması
 • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde Hesap Verilebilirlik Araçları
 • Avrupa Birliği Veri Koruma Hukukunda Bağlantılı Otomobillere İlişkin Uygulamalar

başlıklı eserler, kişisel verilerin korunması alanına katkı sağlamak üzere ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması