Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı

Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı

Karar Tarihi : 14/12/2023
Karar No : 2023/2135
Konu Özeti : Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde,

  • Köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine karar verilmesine,
  • Bu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına ve Kurum internet sitesinde duyurulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/01/2024

32427