Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber

Elde edilmesi halinde mahiyeti gereği ilgili kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkânı sağlayabilmesi sebebiyle mağduriyete yol açabilecek olan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaralarının işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber yayımlanmıştır.

Rehberde, kişisel veri niteliğinde olan T.C. kimlik numaralarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatına uygun bir şekilde işlenmesi hususuna ilişkin tavsiyelere yer verilmiş olup ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına daha az müdahalede bulunan yöntemlerin tercih edilmesi ve bu çerçevede veri sorumluları tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması vurgulanmıştır.

Söz konusu rehberde; e-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık gibi sektörlerin yanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerde T.C. kimlik numarasının işlenmesine ilişkin ilgili mevzuat hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber