Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi

Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi

Seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idarelerine, siyasi partilere, adaylara ve seçmenlere Kanun kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin veya sahip oldukları hakların hatırlatılması amacıyla, seçim faaliyetleri (seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkartılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları, oy verme vb.) kapsamında işlenen muhtelif kişisel verilere ilişkin olarak Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.