Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pınar Tekstil Tuh. İnş. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pınar Tekstil Tuh. İnş. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Pınar Tekstil Tuh. İnş. ve Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin 23.04.2024-25.04.2024 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 24.04.2024 tarihinde tespit edildiği,
  • Veri sorumlusunun kullandığı sisteme bir admin hesabının kullanıcı bilgilerini ele geçiren siber saldırgan tarafından erişilmesi sonucunda ihlalin meydana geldiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik (ad, soyadı), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem (gerçek ve tüzel kişilerin alışveriş geçmişi) bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 36.956 olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İlgili kişilerin, veri sorumlusunun web sitesi (b2b.pinartekstil.com.tr) ve 0850 241 76 70 numaralı telefon aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.05.2024 tarih ve 2024/758 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.