Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır


Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tıklayınız.

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar