Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tıklayınız