Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri ve Uygulamalara Yönelik Kamuoyu Duyurusu

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri ve Uygulamalara Yönelik Kamuoyu Duyurusu

 

Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 sayılı Kararı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanunun ilgili hükmü uyarınca derhal durdurulmasına, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de dikkate alınarak ilgili internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için adli ve idari süreçlerin başlatılacağına karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede, ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalara yönelik Kurumumuza ulaşan şikayet ve ihbarlar ile çeşitli basın organlarında yer alan haberler kapsamında Kurumumuz, yetkili kurumlarla işbirliği içerisinde incelemelerini sürdürmektedir.

 

Belirtmek gerekir ki, bu kapsamda faaliyet gösteren internet siteleri ve uygulamalar; telefon rehberinde yer alan kişilerin ad-soyad ve telefon numarası gibi kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmakta olup söz konusu aktarma faaliyetinin, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmaması halinde bu durumun Kanuna açıkça aykırılık teşkil edeceğinin hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

 

Bu süreçte, vatandaşlarımızın da çeşitli uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefonunda nasıl kayıtlı olduğunun öğrenilmesine yönelik faaliyette bulunan internet siteleri ve uygulamaların kullanılmasının hukuka aykırılık teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.