Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu

Son günlerde gerek yazılı gerekse görsel medyada; bazı sosyal medya platformları ile bu platformlar üzerinden erişilebilen çeşitli uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanıldığı ve paylaşıldığına yönelik haberler yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereken genel ilkeler, kişisel veri işleme şartları, veri sorumlularınca uyulması gereken yükümlülükler ile ilgili kişilerin haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili kişiler, Kanunun 11 inci maddesinde sayılan hakları çerçevesinde söz konusu sosyal medya platformu sahibi veri sorumlularına başvuruda bulunabilirler. Bu hakların kullanılmasına rağmen hukuka aykırılık giderilemezse ilgili kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet hakkı bulunduğu gibi kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından da adli makamlara başvuruda bulunmaları mümkündür.

Ayrıca kullanıcıların, sosyal medya platformu üzerinde kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermeden önce olası sonuçları göz önünde bulundurarak bu platform ve uygulamaların gizlilik politikaları ile güvenlik ve erişilebilirlik ayarlarını kontrol etmeleri, aydınlatma metinlerini incelemeleri hususunda da azami dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kurumumuzca gelişmeler takip edilmekte olup, konuya ilişkin incelemeler devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.