Verbis’e Kayıtta 2. Grup Olarak Belirlenen Veri Sorumluları İçin Kayıtlar 01.01.2019 Tarihinde Başlamıştır

Verbis’e Kayıtta 2. Grup Olarak Belirlenen Veri Sorumluları İçin Kayıtlar 01.01.2019 Tarihinde Başlamıştır

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar halen devam etmektedir.

Bununla birlikte, yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların altında olanlardan ana faaliyetleri özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Söz konusu veri sorumlularınca 01.01.2019 - 31.03.2020 tarihleri arasında bu kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, VERBİS’e kayıt konusunda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi, hafta içi her gün mesai saatlerinde 198 nolu telefonla aranabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.