Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmeyi misyon edinen Kişisel Verileri Koruma Kurumu; akademik alanda da konunun derinlemesine analizinin yapılmasına katkı sunması, akademinin konuya duyarlılığının artırılması ve yeni gelişmeler konusunda akademi ile irtibatlı olunmasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi/Turkish Journal of Privacy and Data Protection isimli Bilimsel/Akademik nitelikli dergi çıkarmayı planlamaktadır. Dergide Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, kişisel verilerin güvenliği ve veri koruma hukuku konusundaki çalışmalar İngilizce veya Türkçe olarak basılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi/Turkish Journal of Privacy and Data Protection hakemli bir dergi olup Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez basılacaktır. Derginin ilk sayısının Nisan 2019’da çıkarılması planlamaktadır. Dergi ile ilgili tüm detaylara www.dergipark.gov.tr/kvkk adresi üzerinden erişilebilir.