“Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” Hakkında Kamuoyu Duyurusu

“Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Günümüzde müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik sadakat programları pek çok işletme tarafından uygulanmakta ve bu programlar yoluyla veri sorumluları tarafından ilgili kişilerin muhtelif kişisel verileri işlenmektedir. 

Sadakat programları yoluyla işlenen kişisel verilerin değerlendirilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” hazırlanmıştır. 

Kurulun 18.05.2022 tarih ve 2022/514 sayılı Kararı ile Rehber Taslağı’na ilişkin kamuoyunun görüşlerinin alınması öngörülmüş olup bu kapsamda Rehber Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 16.07.2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma ve/veya e-posta ile sadakat@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Belirtilen tarihten sonra intikal edecek görüşler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Rehber Taslağı için lütfen tıklayınız.